Online Magazín

Magazín PIVOVYSKOV

Trojité stresne okno

Snaha a vízia samostatného bývania veľa krát rieši bývanie aj v podkrovných priestoroch. Podkrovné priestory umožňujú veľmi zaujímavé bývanie, vzhľadom k možnostiam zaujímavých výhľadov. Rekonštrukcia domu a celého podkrovia v tomto prípade musí byť realizovaná odborne, inak bude dochádzať k tepelným stratám ale nielen to. Pri riešení rekonštrukcie podkrovia je dôležité prihliadať na dobre riešený krov, vhodne zvolenú strešnú krytinu, zateplenie ale aj strešné okná. Ešte pred samotnou rekonštrukciou je potrebné zvážiť mieru prác, ktoré sa budú vykonávať. Pri výmene strešnej krytiny nebudete potrebovať žiadne povolenia, ale pri realizácii výmeny krovu, zodvihnutí strechy už budete potrebovať stavebné povolenie. Strešnú krytinu je potrebné riešiť v súlade s tvarom strechy aj s nosnosťou jestvujúceho krovu. Zateplenie zasa podľa zvolenej strešnej krytiny. Dôležitý je aj správny výber strešného okna. Stresne okno poskytuje  presvetlenie priestorov v podkroví, môžu byť rôzne druhy otvárania aj veľkosti podľa orientácie na jednotlivé svetové strany.

Faktory pri výbere strešných okien

Stresne okno a jeho údržba
Výber strešného okna

Pri otázke výberu strešných okien je potrebné brať do úvahy niekoľko faktorov – orientácia na svetovú stranu, s čím súvisí veľkosť okna, umiestnenie okien v danej výške, čo je dôležité z hľadiska otvárateľnosti, množstvo osadených okien, čo predstavuje celkové presvetlenie podkrovia. Niektoré typy podkrovia sú orientované len na určitú svetovú stranu, takže nie je možné si vybrať. Niektoré priestory majú možnosť umiestnenia bývania pod celou strechou, takže je možné rozmiestniť jednotlivé miestnosti po celom podkroví zo severnej aj južnej strany. V prípade umiestnenia okien zo severnej strany platí zásada, že okná sa umiestňujú menšie a kvalitnejšie, aby bola zabezpečená dostatočná tepelná izolácia. Výška okien zabezpečuje komfort ich otvárania. Samozrejme pri oknách umiestnených vysoko je možnosť otvárania na diaľkové ovládanie. Pre zabezpečenie optimálneho výhľadu by sa mala spodná výška strešného okna nachádzať vo výške 90 až 110 cm. takto osadené okná sa budú aj jednoducho umývať a udržiavať. Z hľadiska presvetlenia priestorov platí jednoduché pravidlo. Pomer zasklenia strešných okien voči podlahovej ploche by mal zodpovedať pomeru 1:10. Tento pomer je z hľadiska presvetlenia minimum. Ak chcete získať viac informácií o strešných oknách, navštívte nasledujúcu internetovú stránku: https://zivotpodstrechou.sk/