Online Magazín

Magazín PIVOVYSKOV

Geodet Bratislava vám pomôže s kolaudáciou

V rámci výstavby nového domu musíte osloviť viacero odborníkov, ktorí sa budú podieľať na tomto zložitom procese. Jedným z nich je aj geodet Bratislava. Pred budovaním novostavby by ste si mali v prvom rade zakúpiť pozemok na ktorom budete stavať. Evidencia všetkých pozemkov, skolaudovaných nehnuteľností ako aj ich vlastníkov je vedená na katastri. Sú tam zaznamenané nielen jednotlivé listy vlastníkov, ale sú aj vyzobrazené na mape. Ideálnym stavom by bola maximálna zhoda reality hraníc pozemkov a budov v porovnaní s mapou na katastri. No bohužiaľ je to mnohokrát inak.

Uistite sa, že pozemok, ktorý užívate je v skutočnosti váš

Odborný geodet Bratislava vám pomôže pri stavbe domu
Kedy budete potrebovať služby geodeta v Bratislave

Geodet v Bratislave je odborník, ktorý má na starosti zememeračské a kartografické práce. Jeho práca je rozdelená do dvoch oblastí. Tou prvou je v teréne a druhou je práca v kancelárii a evidencia zistených meraní. Kedysi sa nekládol dôraz na presné zaznamenávanie hraníc pozemkov. Susedia si mnohokrát posúvali oplotenia pozemkov, podľa toho ako im to vyhovovalo, vzhľadom k polohe domu, záhrady či poľa. Zmeny neboli zaznamenané a keď sa rokmi domy a pozemky dedili, vznikli nezrovnalosti. Ak aj vy ste vlastníkom pozemku a nemáte istotu presne stanovených hraníc, neváhajte a oslovte geodeta v Bratislave. Uistite sa, že pozemok, ktorý užívate naozaj patrí vám, obzvlášť ak na ňom v budúcnosti plánujete výstavbu domu či iné využitie. Službu geodeta v Bratislave využijete predovšetkým pri výstavbe nového domu. V prvom rade ide o fyzické vytýčenie stavby, ktoré sa realizuje až po získaní stavebného povolenia. Na základe presného vytýčenia pomocou drevených kolíkov môže nasledovať vykopanie základov novej budovy. Opätovne budete musieť osloviť geodeta v Bratislave, keď budete chcieť zamerať stavbu kvôli kolaudácii. Nejde však len o novostavby, ale realizuje sa to aj v dôsledku prístavby, kedy došlo k zmene odvodu nehnuteľnosti.

Spolupráca s geodetom pri výstavbe budovy je nevyhnutná

Práca geodeta v Bratislave je potrebná aj v priebehu výstavby. A to v prípade, že potrebujete zamerať nedokončenú rozostavanú stavbu kvôli poskytnutému úveru z banky. Činnosť geodeta je veľmi dôležitá počas celého procesu výstavby novej nehnuteľnosti. No jeho služby využívajú aj ľudia, ktorí si nie sú istí hranicami svojich pozemkov, či v prípadoch keď zistili, že starú stavbu nemajú zapísanú na liste vlastníctva. Dá sa povedať, že pestrosť služieb geodeta v Bratislave je daná rôznymi operáciami s pozemkami a nehnuteľnosťami. Detailnejšie informácie o práci šikovného geodeta v Bratislave nájdete na internetovej stránke https://www.dobra-stavba.sk/.