Online Magazín

Magazín PIVOVYSKOV

Účtovníctvo Bratislava v roku 2021

Zákon o účtovníctve vymedzuje subjekty, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo. Zaradiť sem môžeme všetky právnické osoby so sídlom na Slovensku, alebo tiež zahraničné osoby vykonávajúce na našom území podnikateľskú činnosť. Ak k nim patríte aj vy, určite uvažujete nad tým, či sa vám viac oplatí viesť účtovníctvo Bratislava interne alebo radšej externe. Oba spôsoby majú svoje výhody i nevýhody a je potrebné ich veľmi dobre zvážiť. Na čo všetko by ste mali pri rozhodovaní myslieť a na čo by ste nemali zabudnúť? Čítajte ďalej a všetko sa dozviete. 

Položte si základné otázky

Účtovníctvo Bratislava a zákon
Zákonné náležitosti v účtovníctve v Bratislave

Ak ste práve na vážkach, ktorý typ účtovníctva v Bratislave bude pre vás ten pravý, zodpovedajte si niekoľko základných otázok. Prvá z nich sa zameriava na veľkosť vášho podniku. Ak ste malá firma, ktorá má pár zamestnancov, pravdepodobne bude pre vás výhodnejšie viesť účtovníctvo prostredníctvom externej firmy. Ďalším kritériom je počet dokladov, ktoré je potrebné spracovať a teda zahrnúť aj do účtovníctva. V neposlednom rade je potrebné si spočítať všetky náklady, ktoré by ste museli vynaložiť na to, aby ste mohli viesť svoje účtovníctvo internou formou. Sem nepatria len mzdové náklady na zamestnanca, ale napríklad tiež technické zabezpečenie, školenia pre zamestnancov, zabezpečenie účtovného programu a podobne. Ako sami vidíte, i keď sa to spočiatku nezdá, interné vedenie účtovníctva v Bratislave sa môže výrazne navýšiť. V prípade veľkých firiem je však interné účtovníctvo oveľa komfortnejšie. 

Externé vedenie účtovníctva v Bratislave ako

riešenie pre malé a stredné podniky

Najväčšou výhodou externého vedenia účtovníctva je úspora nákladov. Nepotrebujete vytvoriť žiadne nové pracovné miesto a tým pádom nepotrebujete ani technické vybavenie a ďalšie dôležité veci. Takisto nemusíte riešiť náhradu za zamestnanca v prípade práceneschopnosti, dovolenky, materskej dovolenky a podobne. Účtovné záležitosti sú pomerne zložité a fluktuácia je na podobných pozíciách pomerne vysoká. To vás ale v prípade externej formy účtovníctva v Bratislave trápiť nemusí. Firmy špecializujúce sa na účtovníctvo navyše svojim klientom ponúkajú aj daňové poradenstvo a ďalšie služby, ktoré podnikatelia často využívajú. Máte záujem o externé vedenie účtovníctva v Bratislave? V tom prípade neváhajte kliknúť na webovú stránku https://www.easystart.sk/.