Online Magazín

Magazín PIVOVYSKOV

Strešná krytina a jej prvky

Jednou z najviac disponovaných častí nehnuteľnosti je strešná krytina a táto plocha je vystavená vplyvom počasia oveľa viac ako ktorákoľvek iná časť domu z vonkajšej strany. Pôsobenie slnečných lúčov na strešnú krytinu je prakticky nepretržité, no k tomu všetkému sa samozrejme pridáva aj vlhkosť a v prípade zimných mesiacov sa k tomu navyše pridáva aj mráz so snehovými zrážkami. Systém odvodňovania a materiál strešnej krytiny následne do značnej miery vplývajú aj na prípadné usádzanie nečistôt. V tomto ohľade hovoríme najmä o ihličí, listoch, prachu a iných nečistotách a na základe miery ich usádzania je potrebné strešnú krytinu aj pravidelne kontrolovať a čistiť. 

Strešná krytina musí byť pravidelne kontrolovaná

Strešná krytina a jej estetická stránka
Funkčná stránka strešnej krytiny

Znečistenie strešnej krytiny teda neznižuje len estetický dojem. Nadmerným a dlhodobým nahromadením vyššie uvedených typov nečistôt môže dôjsť k zvýšeniu nebezpečenstva ich pádu alebo celkovej degradácie strešnej krytiny. Cieľom spomínanej kontroly je teda preveriť dostatočné odvodnenie strechy a identifikovať prípadné poškodenie, zmeny alebo znečistenie tak, aby bolo odstraňovanie prípadných škôd jednoduchšie a menej nákladné. Vo väčšine prípadov teda postačuje na takýto druh údržby len čistá voda a v prípade vyššej úrovne znečistenia je možné použiť prostriedky na ošetrovanie autolakov. Určite by sme nemali používať žiadne druhy čistiacich práškov a s nimi sa strešná krytina v žiadnom prípade nekamaráti. Do skupiny nevhodných pomôcok však toho patrí oveľa viac a určite neodporúčame ani nitroriedidlá a acetón. Takéto prášky môžu byť v niektorých prípadoch veľmi agresívne a táto skutočnosť by krytine určite prekážala, resp. by mohla poškodiť jej vrchnú vrstvu a tá by následne už nemusela plnohodnotne plniť svoju funkciu. Čistiace prostriedky na autolaky teda budú úplne postačovať a citlivo je potrebné zvážiť ich dávkovanie a následné riedenie s čistou vodou. V žiadnom prípade by teda nemala byť strecha úplne napenená a menej je viac aj v tomto prípade. Po každom takomto umytí je nutné strechu dôkladne opláchnuť čistou vodou a čistenie odporúčame na inú časť dňa ako vtedy, keď páli slnko. Ideálnym je teda ráno alebo večer. Viac o strešných krytinách nájdete na webovej stránke https://krytina.sk/.