Online Magazín

Magazín PIVOVYSKOV

Jistič vyžaduje odborné zapojení

O jističi jste jistě slyšeli mnohokrát. Pravděpodobně jste ji také měli možnost vidět naživo, protože je součástí téměř každé budovy, ať už se jedná o byt nebo dům, továrnu nebo kancelářskou budovu. Jističe se zkrátka nacházejí téměř všude kolem nás. Položili jste si ale otázku, proč tomu tak je? Jistič je ta část elektroinstalace, která se stará o její bezpečnost. Jistič nejen chrání elektrické spotřebiče, k nimž je připojen, ale také chrání lidské zdraví, protože zabraňuje vzniku životu nebezpečných situací. Pokud je v elektrické síti příliš vysoké napětí, jistič včas odpojí elektrické spotřebiče od sítě, což chrání jak spotřebiče, tak osoby, které se nacházejí v jejich blízkosti. 

Co byste měli vědět o instalaci jističe

Jistič a jeho umístění
Instalace jističe

Instalace jističů je jednou z nejběžnějších elektrikářských prací. Protože se jističe instalují při instalaci jakéhokoli elektrického systému, má každý elektrikář s jejich instalací bohaté zkušenosti. Pro profesionálního elektrikáře tedy není taková práce žádný problém a instalaci jističe zvládne ve velmi krátké době. Přestože pro profesionála není tato práce obtížná, v případě nezkušeného člověka je tomu přesně naopak. Pokud nejste vyučený elektrikář a nemáte s tímto druhem práce žádné zkušenosti, rozhodně se do instalace jističů nepouštějte sami. Pokud se o elektroinstalační práce pokouší osoba, která je v oboru neznalá nebo nezkušená, může dojít k různým problémům a úrazům. Pokud chcete mít jistotu, že je jistič nainstalován správně a nedojde k nežádoucím komplikacím, svěřte tuto práci odborníkovi. 

Výběr jističe

Na trhu je k dispozici několik typů jističů. Dělí se například podle přizpůsobení velikosti proudu, podle počtu pólů, podle typu jejich ovládání nebo podle typu spouštěče. Osoba, která se nevyzná v elektroinstalaci, by měla problém s výběrem správného jističe. Proto je vhodné konzultovat výběr jističe s odborníkem. Je třeba dbát nejen na výběr správného typu jističe, ale také na to, aby byl jistič skutečně kvalitní. Kvalitní jističe najdete na internetové stránce https://www.legrand.cz/